Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Hlavní body

 

Objednávka na Slovensko

Na slovensko již zasíláme i na dobírku! Nově jsme pro Vás zařídily účet na Slovensku, takže převod hotovosti máte pouze za místní poplatek. Budeme se Vám snažit vyjít maximálně vstříct. Cena poštovného je závislá na váze balíku, bude Vám automaticky spočítána během objednávky.  Pokud chcete plati na slovenský účet, je nutné zakliknout v pravém boxu změnu měny z CZK na EUR.  Kurz je uveden výše. Zásilku posíláme letecky a bývá na Slovensku do 3 -5 dnů od odeslání.

viz poštovné.

 

Semena

Semena prodáváme za účelem vypěstování okrasných rostlin. Všechny odkazy na účinek rostlin mají výlučně informativní charakter. Toto upozornění je bohužel v EU nezbytné, nemá s rostlinou jako takovou nic do činění. Tímto současně vylučujeme odpovědnost za škody vzniklé za jiné použití semene, než za účelem vypěstování si okrasné rostlinky pro studijní účely.

Přepravní podmínky:

1. Objednané zboží je většinou expedováno do druhého pracovního dne po obdržení objednávky (pokud je momentálně na skladě).
 2. Pokud objednané zboží není na skladě, bude zákazník do 3 dnů vyrozuměn o předpokládaném termínu dodání(většinou však do několika hodin). Zákazník pak buď s náhradním termínem souhlasí, nebo může objednávku zrušit.
3. Platba je uskutečňována bankovním převodem, platební kartou nebo zasláním zboží na dobírku.
4. Zboží je expedováno pomocí České Pošty a.s.
5. JSME plátci DPH - uvedené ceny jsou včetně DPH.

6. Při platbě předem na účet, nezapomeňte zadat platný variabilní symbol vaší objednávky.  Platnost objednávky je 14 dní od data objednání. Po 14 dnech bude nezaplacená objednávka zrušena.

7. V některých případech, kdy by vykomunikování podmínek doručení znamenalo výrazné zdržení odeslání zásilky (víkend, svátky apod..) si dovolujeme zboží zaslat na dvě části, kdy druhou část odešleme nejpozději do 5. prac dnů. Toto bude vždy uvedeno na faktuře. Druhé poštovné jde na náklady našeho obchodu. Pokud s tím zákazník nesouhlasí, napíše do komentáře objednávky "nesouhlasím se zaslání zboží na části"

8. Pokud při převzetí zboží zjistíte poškození obalu, máte právo na pobočce pošty do balíku nahlédnout, zda je poškozen i obsah. Prosím učiňte tak, než zboží odešlete na naši adresu zpět, většinou obsah není poškozen . Pokud je zboží poškozeno, sepište s poštou reklamační list. Tímto postupem zboží hladce a rychle nahradíme za nepoškozené bez ohledu na vyjádření pošty

9. Zásilku je nutné překontrolovat si ihned po převzetí od dopravce. Toto je vhodné zejména u zásilek obsahujících sklo, dýmky, živé rostliny a pod. Neručíme za škody vzniklé přepravou, tyto je nutné ihned hlásit dopravci (české pošte) a sepsat s nimi protokol. Pokud není balík zjevně poškozen a vadu zjistíte až při rozbalení doma, je nutné sepsat s poštou reklamační protokol o skryté vadě do 24hodin od převzetí. Pokud tak učiníte,nahradíme Vám zboží bez odkladu nezávisle na uznání či neuznání reklamace českou poštou.

10. Povinnost kontroly zásilky při převzetí a sepsání protokolu o závadě je povinnost kupujícího, s niž souhlasí na základě této kupní smlouvy

 

. Poštovné do ČR je 69Kč včetně DPH 21%, na dobírku účtujeme poplatek + 30Kč včetně DPH.

Poštovné do SK

Hmotnost včetně obalu v gramech cena Kč včetně DPH 21%
100 99
1000 119
2000 139
5000 159
10000 199
15000 239
20000 269
25000 289
30000 319

Dobírka na Slovensko činí + 40kč k výše uvedeným cenám

Nově nabízíme i Dopravu s pojištěním křehkých produktů cena je stejná jako výše uvedená, jen navýšena o pojištění 30 Kč. Doporučujeme tuto dopravu volit u křehkých produktů, jimž hrozí při přepravě rozbití (bongy, čajová keramika, sklo). Toto není podmínka. Pokud zásilka bude obsahovat křehké zboží, odejde z našeho provozu zabaleno jako křehké, i když si pojištění 30Kč nezaplatíte, avšak v tom okažiku mi neručíme za škody vzniklé přepravou. Tyto je nutné reklamovat u české pošty

Cena přepravy do zemí mimo CZ a SK je počítána individuálně na základě váhy balíku a destinace. Objednávku do země mimo CZ a SK je nutné udělat pomocí emailu objednavky@salviaparadise.cz

Objednávkou u Salvia Paradise zákazník souhlasí s tím, že přebírá veškerou odpovědnost za všechny jím zakoupené produkty , nebude je používat či nabízet k jiným účelům než jsou určeny a bude dodržovat všechny platné zákony. Zákazník bere na vědomí, že on je plné odpovědnosti za jakékoliv újmy způsobené nesprávným užitím či zneužitím produktů jím zakoupených na zdraví svém, zdraví jiných osob či škody na majetku a jiné škody vzniklé nesprávným užitím či zneužitím veškerých produtů jím na tomto webu zakoupených.

E-shop Salvia Paradise popisuje tradiční použití mnoha léčivých, afrodisiakálních bylin, plodů a čajů, či doplňků stravy. Tyto texty jsou pouze pro informační a vzdělávací účely a poukazují na tradiční užití. Nejsme oprávněni doporučovat nebo předepisovat užití léčivých bylin pro jakýkoliv konkrétní zdravotní stav, léčebný plán nebo jakékoliv konkrétní použití. U jednotlivých bylin určených ke konzumaci často popisujeme nejčastější kontraindikace či nežádoucí účinky. Toto není výčet všech kontraindikacích a nežádoucích účinků. Jen Váš ošetřující lékař zná váš aktuální zdravotní stav a kompletní seznam medikamentů vámi užívaných. Jen váš ošetřují lékař může určit vhodnost užití bylin pro váš konkrétní zdravotní stav.

Ukládejte všechny produkty zakoupené na tomto webu mimo dosah dětí a domácích zvířat!

Nákupem u nás se zavazujete obchodní podmínky dodržovat.

Vrácení zboží

1. Zákazník má právo v případě jakékoli nespokojenosti zboží vrátit a to v souladu se zákonem č.367/2000 ze dne 14.9. 2004 i bez udání důvodů. Toto právo má zákazník ve lhůtě 14 dnů po obdržení (převzetí) zboží. Zákazník pak má právo požadovat za zboží peníze nebo jiné zboží.
2. Vrácením se rozumí předání zboží dopravci (České poště). Peníze za zboží pak budou zákazníkovi vráceny převodem na jeho účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů od fyzického obdržení a překontrolování zboží dodavatelem. Veškeré náklady na poštovné v případě vrácení zboží poštou hradí zákazník. Pokud zákazník vrací zboží poštou, musí tak učinit pouze doporučenou zásilkou. Zaslání zboží zpět na dobírku, nebude akceptováno.
3. V případě vrácení zboží musí být toto vráceno nepoškozené a nepoužité, v originálním balení - nesmí být porušen hygienický obal. Vráceny musí být rovněž všechny doklady které zákazník spolu se zbožím obdržel. To je doklad o zaplacení-faktura. V opačném případě nemůže být vrácení zboží akceptováno.

4. Pokud při převzetí zboží zjistíte poškození obalu, máte právo na pobočce pošty do balíku nahlédnout, zda je poškozen i obsah. Prosím učiňte tak, než zboží odešlete na naši adresu zpět, většinou obsah není poškozen . Pokud je zboží poškozeno, sepište s poštou reklamační list. Tímto postupem zboží hladce a rychle nahradíme za nepoškozené bez ohledu na vyjádření pošty

5. Zásilku je nutné překontrolovat si ihned po převzetí od dopravce. Toto je vhodné zejména u zásilek obsahujících sklo, dýmky, živé rostliny a pod. Neručíme za škody vzniklé přepravou, tyto je nutné ihned hlásit dopravci (české pošte) a sepsat s nimi protokol. Pokud není balík zjevně poškozen a vadu zjistíte až při rozbalení doma, je nutné sepsat s poštou reklamační protokol o skryté vadě do 24hodin od převzetí. Pokud tak učiníte,nahradíme Vám zboží bez odkladu nezávisle na uznání či neuznání reklamace českou poštou.

6. Povinnost kontroly zásilky při převzetí a sepsání protokolu o závadě je povinnost kupujícího, s niž souhlasí na základě této kupní smlouvy

Objednávka živých rostlin

Živé rostliny spadají pod zákon 367/2000 §53 odst. 7 písmen. c) , kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy. do 14 dnů, jelikož rostliny spadají pod zboží podléhající rychlé zkáze a nebylo by možné jejich opětovné vrácení do oběhu. Zlomené či jinak poškozené rostliny, vlivem přepravy Vám zdarma nahradíme, jen je nutné při převzetí zásilku zkontrolovat před zraky pracovníka české pošty a popřípadě vady sepsat reklamační protokol.. Všechny rostliny uvedené v nabídce jsou skladem, pokud u nich není napsáno vyprodáno. Rostliny zasíláme pečlivě zabalené, jako obchodní balík každé pondělí nebo úterý. Pokud Vaše objednávka obsahuje živé rostliny, bude expedována vždy následující pondělí nebo úterý a měla by dojít do druhého max. třetího dne po odeslání. Pokud nedojde, prosím kontaktujte nás. Balíky jsou opatřeny sledovacími kódy a jsou snadno dohledatelné. O přesném datu expedice Vás předem informujeme.


 

Ochrana osobních dat

1. Veškerá Vámi poskytnutá osobní data a údaje pečlivě chráníme před zneužitím.
2. Tyto údaje jsou využívány pouze pro zaslání objednaného zboží a komunikaci
Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů